produse - raspundere civila

Acoperă prejudiciile pe care asiguratul sau persoanele din familie, precum si animalele asiguratului au produs o paguba unei terte persoane, ca urmare a comiterii unor acte de imprudenţă sau neglijenţă.

Asigurătorul va despăgubi contravaloarea pagubelor până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru:
• sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii produse prin comiterea din culpă, în perioada de asigurare, a unor acte de imprudenţă sau în baza legii;
• cheltuieli de refacere şi/sau înlocuire a documentelor originale (facturi, ordine de plată, extrase de cont, state de salarii, registre de casă, chitanţe, balanţe contabile etc.) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.
• cheltuielile necesare restabilirii sanatatii persoanei accidentate/cheltuieli de deces sau pensii de intretinere pentru mostenitori
• cheltuielile de judecata, in cazul in care pentru solutionarea cererii de despagubire s-a apelat la instantele de judecata iar acestea au stabilit despagubiri in sarcina ta

Asigurarile de raspundere civila sunt clasificate astfel:
• Asigurari de raspundere a proprietarului fata de chiriasi
• Asigurari de raspundere a chiriasului fata de proprietar
• Asigurari de raspundere civila profesionala (medici,contabili,etc.)
• Asigurari de raspundere a managerilor
• Asigurari de raspundere a proprietarilor de caini.